Badania Lekarskie w siedzibie naszego Klubu ul. Klimatyczna 1 , Stara Miłosna
Hala Sportowa I piętro , pokój nr 353
10 maj (środa) 17:30-20:00
18 maj (czwartek) 17:30- 19:30

Koszt Badań 30 zł
Badania przeprowadzane są podczas trwania treningów
Lekarz będzie podbijał również Karty obozowe
Badania Przeprowadza dr Leszek Mikołajuk

Udostępnij