NABORY

SP 385 – Świetlica

W PRZYGOTOWANIU

TEL.: 513-96-16-16

 

Sponsor UKS Judo Fight Club

 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe prowadzone przez UKS Judo Fight Club finansuje m.st. Warszawa

Facebook