NABORY

ZAKRĘT

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY
Klasy 0 – I – 16:00 – 17:00
Klasy I – III  – 17:15 – 18:15
Zajęcia w PONIEDZIAŁKI prowadzić będzie Trenerka Martyna, a w ŚRODY Trener Kamil.
Pierwsze zajęcia po feriach 13 lutego w środę.
(11 lutego poniedziałek zajęć nie ma)

Zakręt, ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa – Wesoła
Szkoła Podstawowa

Facebook