Zapraszamy do Judo Fight Club

Dwa projekty judoków z WESOŁEJ. Prosimy o głosy. Kliknij i zagłosuj do 15.09.2020!!!

W tamtym roku prosiliśmy Was o głosowanie na nasze projekty udało się wygrać Budżet Obywatelski 2020, BRAWO WY!!!

Dzięki tym projektom, wiele dzieci, młodzieży i dorosłych może ćwiczyć za darmo oraz powstała  grupa niepełnosprawnych również ćwiczących bezpłatnie.

A teraz chcielibyśmy kontynuować dwa nasze projekty w BO 2021

Prosimy o głosy na nasze dwa Projekty.

Klikamy poniższy przycisk,

Weź udział w głosowaniu

Na stronie Budżetu Obywatelskiego klikamy “Rozpocznij Głosowanie”, podajemy swój adres e-mail na który zostanie przesłany link do głosowania. Po kliknięciu linku z wiadomości zostaniemy przekierowani do strony, na której możemy oddać głos.

Wybieramy Dzielnicę WESOŁA

Potem kolejno zaznaczamy:

Projekt nr 1258 – Bezpieczna Dzielnica 2 , Samoobrona i Ratownictwo
Projekt nr 1291 – Równe Szanse 2 – Zajęcia Sportowe

Uzupełniamy Dane osobowe łącznie z PESELEM osoby która oddaje głos. Głosowanie trwa maksymalnie 2 minuty. W głosowaniu brać mogą nieletni i dorośli mieszkający lub zameldowani w Warszawie. Wystarczy nr PESEL i adres e-mail. Dorosły ze swojego adresu e-mail może zagłosować za całą swoja rodzinę, jeśli pozostałe osoby nie posiadają swoich adresów e-mail (ja osobiście będę glosował za swoją trójkę dzieci – 12, 10, 2 lata ze swojego konta e-mail).

Głosujemy tylko do 15 września, prosimy nie zwlekajcie. Prosimy o solidarność w dobrej sprawie.

Ze Sportowym Pozdrowieniem
Radosław Lechowicz
Prezes UKS Judo Fight Club

Ruszamy 2 września

Zaczynamy od 2 września  Stara Miłosna, Rembertów, Szmulki ( Sulejówek informacja wktótce)

 

Stara Miłosna – wszystkie grupy popołudniowe ruszaja wg starego grafika

PON -ŚR-PT – 17:00-18:30 (10-13 lat)

PON -ŚR-PT – 18:30-20:00 (13-20 lat)

WT- CZW – 17:00-18:00 (4-6 lat)

WT- CZW – 18:00-19:00 (7-10 lat)

Praga Północ – Szmulki NOWE DNI i GODZINY PONIEDZIAŁEK I ŚRODA 17:00-18:00 (5-10 lat)

Rembertów – Judo Akrobatyka i Korektywa w jednym WT-CZW 17:00-18:00 ( 4-6 lat), 18:00-19:00 – (7-12 lat), plus  LADY JUDO – tylko dla dziewczynek PON i ŚR 17:00-18:00

Sulejówek – czekamy na oświadczenie szkoły

Zajęcia  Świetlicowe w SP 173  WESOŁA – do uzgodnienia ruszymy prawdopodobnie od 16 IX ( 2 x w tyg )- nowa duża sala 🙂

Zajęcia  Świetlicowe w SP 385  WESOŁA – do uzgodnienia ruszymy prawdopodobnie od 16 IX ( 2 x w tyg )

Zajęcia  Świetlicowe w SP 28  FELICJANKI WAWER – do uzgodnienia ruszymy prawdopodobnie od 16 IX ( 2 x w tyg )

Zajęcia w przedszkolach ruszają również 2 września zgodnie z planem zeszłorocznym ( Wesoła, Rembertów, Mińsk Mazowiecki)

Dodatkowe info pod nr tel 513-96-16-16

 

 

 

Ważna informacja dot. wyjazdu na obóz do Waplewa w dniu 13.08.2020

Bardzo prosimy aby każdy uczestnik obozu oraz rodzic podczas zbiórki w 13.08.2020 o godz.8:30 miał założona maseczkę ochronną przyniósł ze sobą swój długopis do podpisania oświadczeń zdrowotnych dot. swoich dzieci. W czasie zbiórki przewidziana jest zapowiedziana kontrola urzędowa.

Prosimy aby zapoznali się Państwo z poniższą informacja dot. Regulaminu postępowania na obozie opierająca się o aktualne wytyczne GIS, MZ i MEN

  1. Na obozie/kolonii mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, nie mające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub chorą na SARS-COV-2. W przypadku choroby przewlekłej u uczestnika wypoczynku rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować o tym fakcie organizatora wypoczynku oraz dostarczyć opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
  1. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców/opiekunów prawnych o ogólnych zasadach higieny i dystansu społecznego.
  2. Uczestnik obozu /kolonii zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wytycznych sanitarnych.
  3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są wyposażyć uczestnika obozu/kolonii w maseczki ochronne.
  4. Rodzice /prawni opiekunowie uczestników muszą dysponować możliwością niezwłocznego odbioru dziecka z obozu/kolonii ( do 12 h) w przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni przywożący osobiście dzieci do Ośrodka,  a także odprowadzający uczestników na zbiórkę są zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, a w ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwali z osobą na kwarantannie lub chorą na SARS-COV-2.
  1. Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci na zbiórkę nie mogą wchodzić do autokaru.
  2. W czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki przez uczestnika obozu/kolonii.
  3. Każdy uczestnik kolonii/obozu przy odbiorze ( zbiorka, Ośrodek) będzie miał sprawdzoną temperaturę ciała.
  4. Rodzice/opiekunowie prawni nie będą mieli możliwości wejścia na teren Ośrodka. Uczestnik zostanie przekazany wychowawcy przy wejściu.
  5. Dotychczasowe trasy autokarowe związane z odbiorem dzieci ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa, mogą ulec zmianie o czym rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie poinformowani.
  6. Uczestnik obozu /kolonii w momencie przyjazdu do Ośrodka posiada przy sobie wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę kwalifikacyjną wraz z oświadczeniem.
  7. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci podczas obozu/kolonii , jak również czasowego odbioru i powrotu dziecka na obóz/kolonię.
  8. Nie ma możliwości wysyłania paczek, listów, kartek dla uczestnika obozu/kolonii.
  9. Budynek, w którym będzie organizowany obóz/kolonia przeznaczony jest tylko do wypoczynku dzieci i młodzieży, zawiera strefy wyodrębnione, zapewniające ograniczenie kontaktu z osobami trzecimi.
  10. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników obozu/kolonii , które będą natychmiastowo uzupełniane w przypadku ich braku.
  11. Organizacja wyżywienia uczestników obozu/kolonii odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie : posiłki  wydawane  będą  w pojemnikach jednorazowych w  określonych godzinach i spożywane  na kolonijnej sali jadalnej.
  12. Grupa uczestników może liczyć do 12 osób ( w przypadku dzieci do 10 roku życia) i do 14 osób ( dzieci powyżej 14 roku życia).
  13. Zajęcia programowo-szkoleniowe , animacje, będą prowadzone w tych samych grupach wychowawczych.
  14. Ograniczone do minimum bądź całkowicie odwołane będą wyjścia/wyjazdy poza teren Ośrodka ( uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju). W związku z powyższym program rozrywkowo-animacyjny może zostać niezrealizowany lub zrealizowany częściowo.
  15. Niektóre z zajęć fakultatywnych mogą zostać zmienione bądź odwołane.
  16. Zajęcia ogólne, wspólne spotkania, zabawy, dyskoteki itp. odbywające się na terenie Ośrodka , szczególnie te , które wymagałyby zebrania w jednym miejscu dużej liczby uczestników będą organizowane w zmienionej formie z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
  17. Kwaterowanie uczestników obozu /kolonii w pokojach zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS, w niektórych sytuacjach nie będzie możliwości zrealizowania próśb o wspólny kwaterunek.
  18. W obiekcie dostępne będą środki dezynfekujące.
  19. Obiekt będzie podczas turnusu poddawany dezynfekcji wspólnych powierzchni dotykowych ( klamki , poręcze, wieszaki , wspólne sale/świetlice, sprzęt rekreacyjny itp.).
  20. Podczas obozu /kolonii uczestników obowiązuje: dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych, częste i dokładne mycie rąk , po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych przedmiotów, poruszanie się w grupach wychowawczych z zachowaniem bezpiecznego dystansu, zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym i innych uczestników.
  21. Kadra dydaktyczna pracująca podczas realizacji obozu/kolonii musi być zdrowa, nie wykazywać objawów choroby zakaźnej, co potwierdza oświadczeniem w dniu przyjazdu na obóz/kolonię.
  22. Przed rozpoczęciem obozu/kolonii kadra pedagogiczna przejdzie szkolenie z zakresu: przepisów sanitarnych COVID-19,edukacji zdrowotnej, regulaminów sanitarnych i obozowych, BHP.

Informacje dotyczące wyjazdu – Waplewo 2020

Informacje wyjazdowe

Zbiórka na obóz 13.08.2020 przy siedzibie klubu SP 385 ul Klimatyczna 1, godz. 8:30, odjazd o 9:00.
Zawodnicy z dojazdem własnym zbiórka w ośrodku WDW Rewita w Waplewie o godz 11:30 pod pawilonem JUNIOR.
(ew nr. do lekarza medycyny sportu Jacka Mikołajuka 601-072-571)

Planowany powrót 23.08 ok 14:00 pod klub w Starej Miłosnej.

Wszyscy zawodnicy wyjeżdżający na obóz muszą posiadać badania lekarskie, uzupełnione karty obozowe oraz podpisane przy wyjeździe kwestionariusze sanitarne przez rodziców.

Pobierz KARTĘ OBOZOWĄ
Sponsor UKS Judo Fight Club

 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe prowadzone przez UKS Judo Fight Club finansuje m.st. Warszawa

Facebook